Største Fisk Andre Arter All Times - troutbum
Multe 3,1 kg. September 2011. Gulp Nightcrawler.

Multe 3,1 kg. September 2011. Gulp Nightcrawler.