Største Fisk Andre Arter All Times - troutbum
Multe 3,65 kg. August 2011 (UV).

Multe 3,65 kg. August 2011 (UV).