Største Havørred All Times - troutbum
Havørred 4,4 kg, 74 cm. Ebeltoft Vig juli 2009.

Havørred 4,4 kg, 74 cm. Ebeltoft Vig juli 2009.